Muslims and media-effects; international conflict situations and national effects / Moslims and media-effecten; internationale conflictsituaties en de binnenlandse gevolgen PDF Print

Keywords: Western Europe, Dutch, diversity, study, media ethics and diversity, religion & belief, conflict, report/study, print

[EN] A study done by journalist Bart Top; gives a view on how the image of Dutch Muslims have changed this last decennia under the influence of situations happening in foreign countries. It gives answers to questions like; What kind of images of Muslims emerge in the media today? How does this effect the younger Muslim generation? Could it lead to reinforcement of the political Islam in the Netherlands?

[DU] Wat voor beelden van moslims ontstaan er in de media? Wat voor effect zou dat kunnen heb­ben op moslimjongeren? Zou het zelfs kunnen leiden tot een versterk­ing van de politieke islam in Nederland? Dit hoofdstuk brengt in kaart hoe de afgelopen decennia de beelden van moslims in Nederland ve­randerd zijn onder invloed van gebeurtenissen in het buitenland. Ver­volgens vindt een eerste duiding van de effecten van die beeldvorming plaats.

alt Muslims and media-effects; international conflict situations and national effects [DU].pdf

Tags: All Resources Reports & Studies All Types of Diversity Religion & Belief All Regions Western Europe