Minderhedenforum / Minorities forum Print

www.minderhedenforum.be

Keywords: Western Europe, Belgium/Flanders, Dutch, media ethics and diversity, other web resources, online   

[DU] Om een representatief en evenwichtig beeld van de maatschappij te schetsen, is het belangrijk dat media in hun samenstelling representatief zijn voor de hele maatschappij.

[EN] TrefMedia stands for diversity in the media and is and initiative from the minorities-forum.

Het is daarom noodzakelijk dat de etnisch-culturele minderheden vertegenwoordigd zijn in de Vlaamse media, dit zowel op de werkvloer als wat betreft de participatie in informatieve, ontspannings-, fictie- en andere programma's. Etnisch-culturele minderheden dienen zich ook als publiek en consument bij het media-aanbod betrokken te voelen. Daarom is het belangrijk dat het media-aanbod divers is en dat zij zich herkennen in het beeld dat media over hen ophangen. Daarnaast is het taak en de verantwoordelijkheid van de media om een evenwichtige en accurate berichtgeving te garanderen. Dit is noodzakelijk om de huidige negatieve en stereotiepe beeldvorming over allochtonen te doorbreken

To create an equal and representative image of the society, it is important that the composition of the media is representative for the whole society. Therefore it is necessary that ethnic-cultural minorities are represented in the Flemish media on all levels.