PersLink Internet Database Print

http://www.perslink.nl/

Keywords: Western Europe, The Netherlands, Dutch, English, media ethics and diversity, database , other web resources.

[DU] Perslink is een digitale telefoongids met informatie die de reguliere telefoongids meestal niet bevat.

[EN] PersLink is a private internet-database for journalists and program makers and at the same time a place where you can get you or your company more accessibility.

Hier vinden journalisten en programmamakers hun collega’s, voorlichters, bestuurders, politici en deskundigen op velerlei terrein. Met de gegevens van naar schatting 10.000 organisaties en 25.000 contactpersonen is Perslink een uniek en noodzakelijk stuk gereedschap voor de dagelijkse werkzaamheden van journalisten en programmamakers. Bevordering van de zichtbaarheid in de media van deskundigen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond, alsook die van deskundige vrouwen, zodat meningen en opvattingen vanuit alle bevolkingsgroepen gelijkwaardig aan bod komen en alle groepen zich in de media kunnen herkennen, is een van de uitgangspunten van Perslink. De andere doelstelling is om journalisten en programmamakers de kortste weg naar de juiste organisatie en woordvoerder te wijzen.

 

PersLink contains names of thousands of organizations, media representatives, media spokesmen, directors, politicians, experts, web addresses, email addresses, mobile, private and work telephone numbers. Besides trying to get journalists and program makers in contact with the right network, organization or person, PersLink also focuses on the visibility of experts in the media with a non-Dutch background together with that of female experts, so that opinions and views from all population groups can be heard evenly in the media.