Centrum Informatie en documentatie Israel / Centre Information and documentation Israel PDF Print

http://www.cidi.nl/

Keywords: Western Europe, The Netherlands, Middle East and North Africa- Israel, conflict,  ethnicity

[DU] Het Centrum Informatie en Documentatie over Israel - kortweg CIDI - werd in 1974 opgericht door de Joodse gemeenschap in Nederland.

[EN] Established in 1974, the Centre Information and Documentation on Israel (CIDI) is Holland's prime source of information about Israel and the Jewish people.

CIDI is een onafhankelijke Nederlandse stichting, die onlosmakelijk verbonden is met het democratische Israel. De organisatie komt op voor het recht op veiligheid van het Joodse volk, waar ook ter wereld. Vanuit deze betrokkenheid rekent CIDI het tot zijn taken: de betrekkingen te versterken tussen Israel en Nederland i.c. de Europese Unie; een platform te bieden voor de vreedzame en harmonieuze ontwikkeling van de relaties tussen Israel en de Arabische wereld; de kennis over Israel en zijn inwoners te vergroten en te verdiepen; racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme te bestrijden met democratische middelen.

Our publications on the relationship between the Netherlands and Israel, anti-Semitism, the peace process, Jerusalem, Palestinian autonomy and the Israeli economy are up-to-date and are a major factor in defining public opinion in the Netherlands. CIDI has the most comprehensive Dutch archive of material concerning Israel and the European Jewish community, which is open to the public, and organises many activities. For the past ten years the Organisation for Promotion of Trade between Israel and the Netherlands - OPTIN has been active within CIDI.